OAK®-modellen

 

Følgende egenskaper er grunnleggende og nødvendige forutsetninger for å skape resultater:

 

     Påvirkning: Påvirke sine omgivelser.

     Støtte: Bistå sine medmennesker.

     Struktur: Skape plan og forutsigbarhet.

     Utvikling: Læring, kreativitet og endringsvillighet.

     Stabilitet: Mestre motgang og vanskeligheter.

 

Jo mer av egenskapene, desto bedre resultatoppnåelse.

 

Jo bedre balanse det er i egenskapsprofilen sett i forhold til den type oppgaver man utfører, desto bedre resultatoppnåelse.

 

OAK gjelder for alle nivåer: Organisasjon, gruppe og individ, samt for omgivelsers/markedets vurderinger av en organisasjon.

 

OAK-modellen er en systemisk modell: Fungering og tilstand på ett nivå er avhengig av hvordan fungering og tilstand er på alle andre nivåer.

Copyright © 2000-2018 EcoNova AS