Fig: OAK-modellen. Fargene er symbolbærere for begrepsinnhold. Fargene er symbolbærere for begrepsinnhold.

Copyright © 2000-2018 EcoNova AS