SIKRE KOMPETENT BRUK GJENNOM SERTIFISERING

 

For å kunne anvende OAK PX personlighetsprofiler og OAK LX lederevaluering kreves opplæring og sertifisering. For andre OAK-verktøy anbefales opplæring uten at det er et krav.

Hovedformål: Formålet med sertifiseringen er å sikre at bruker har tilstrekkelig kompetanse og således er i stand til å følge de internasjonale retningslinjer for bruk av profilverktøy utarbeidet av International Test Commission, som er anerkjent og vedtatt av Norsk Psykologforening. En kompetent bruker av arbeidspsykologiske profilverktøy anvender disse hensiktsmessig, med profesjonalitet og på en etisk forsvarlig måte, og tar i betraktning behov og rettigheter til alle involverte parter, formålet med undersøkelsen og den bredere kontekst som undersøkelsen foregår i. Dette oppnås ved å sikre at brukeren har den nødvendig kompetanse for gjennomføring av undersøkelsen, en kompetanse som omfatter tilstrekkelig kunnskap, innsikt og ferdighet både i det faglige grunnlaget for slike verktøy og den prosess som slike verktøy inngår i.

OAK Sertifiseringsråd er faglig ansvarlig for sertifiseringen og representerer kompetanse fra operativ ledelse, HR-ledelse, psykologi, psykometri, rekruttering og organisasjonsutvikling.

Kvalitet i opplæringen. I sertifiseringskurset fokuseres det på dialog og interaksjon. Kandidatene blir i betydelig grad fulgt opp individuelt for å kvalitetsikre opplæringen. 

Kurset er tilpasset Norsk Psykologforening og DNV GL sitt faglige rammeverk.

Copyright © 2000-2018 EcoNova AS