EKSPERTISE OG KONSULENTTJENESTER

 

Vi gir kundestøtte og rådgivning vedrørende anvendelsen av OAK analyseprodukter:

  • Hva de ulike undersøkelsene kan brukes til

  • Hvordan gjennomføre undersøkelsene

  • Tolkning av resultater

Konsulenttjenester: OAK analyseprodukter er ledelsesverktøy av nytte i en rekke ulike sammenhenger. Ved behov for ekstern bistand anbefaler vi konsulentselskap med fagpersoner sertifisert for OAK analyseprodukter. Vi kan være behjelpelige med å finne fagpersoner og konsulentselskap som har den spesielle erfaring og kompetanse du er ute etter.

Kvalitet i anvendelsen: For å sikre god kvalitet i anvendelsen av OAK analyseprodukter må en kompetent fagperson stå ansvarlig. For våre individrettede verktøy i OAK PX- og OAK LX-serien er det et krav at en OAK-sertifisert fagperson er involvert. Alle sertifiserte brukere av OAK analyseverktøy har gjennomgått kurs og bestått eksamen hvor kompetansekravene er høye. For andre OAK analyseverktøy (team, organisasjon/kultur, kunde/marked) er sertifisering ikke et krav, men det anbefales at man sikrer god anvendelse i regi av kvalifisert personell som har solid kompetanse for denne typer undersøkelser. Se også sertifisering.

 

 

Copyright © 2000-2018 EcoNova AS