Clients*

 

 

* Some clients are not listed due to the confidential nature of our service.

COMPANY

Gilde Norsk Kjøtt

GlaxoSmithKline Norge AS

H. Herskedal

 

Handelshøyskolen BI

Handlebyen Husnes

Havforskningsinstituttet

Horten Fengsel

 

Høgskolen i Vestfold

Hydal AS

Hydro Aluminium ASA

Imagine Consulting AS

 

Innovatri

Intuitive Management

Italian House AS

Jernbaneverket

 

JobbIntro

Katalysator

Kijatas

KITT

 

Lefdal Installasjon AS

Logica AB

Marine Aluminium

McDonald's

BRANCH

Food industry

Production

Trading

 

Education

Trading

Public

Public

 

Education

Metal industry

Metal industry

Consulting

 

Consulting

Consulting

Trading

Public

 

Public

Investment

Consulting

Information technology

 

Construction

Information technology

Metal industry

Restaurant

Copyright © 2000-2018 EcoNova AS