OAK®   -   ORGANIZATIONAL ANALYSIS KIT

Vårt OAK-konsept har:

  • En lett gjennomskuelig nytteverdi

  • Er brukervennlig og lett å forstå

  • Bygger på vitenskap og forskning

  • Består av kvalitetsprodukter med høy måleteknisk kvalitet (reliabilitet og validitet).

Alle undersøkelser kan besvares på internett og i papirformat.

OAK finnes som følgende undersøkelser (se også produktliste):

 

OAK PX

Personlighetsprofiler og teamsammensetning

OAK LX

360º lederevaluering

OAK TX

Teamets fungering

OAK EX

Medarbeiderundersøkelser, standardiserte

OAK CX

Medarbeider- og kulturundersøkelser, skreddersøm

OAK MX

Kundetilfredshet og omdømme

        Copyright © 2000-2018 EcoNova AS