Medarbeider- og kulturundersøkelser*

 

Veldesignede medarbeiderundersøkelser gir muligheter for økt verdiskapning:

  • Fanger strategisk informasjon om bedriftens viktigste ressurser

  • Styrker helhetsforståelsen og beslutningsunderlaget

  • Gir betydningsfull informasjon i stort volum på en effektiv måte

  • Skaffer informasjon som ellers er vanskelig tilgjengelig

  • Avdekker suksesskriterier

  • Interaktiv kommunikasjon: Brukes offensivt strategisk ved å gi signaler  gjennom det man velger å spørre om

  • Resultatene er et utmerket grunnlag for initiering av utviklings- og implementeringsprosesser hvor man kan engasjere hver enkelt leder og medarbeider

 

 

* Gjennomføres også under andre navn som klimaundersøkelser, organisasjonsundersøkelser, bedriftsundersøkelser, medarbeidertilfredshet, kulturanalyser m.v.

 

n  nCopyright © 2000-2018 EcoNova AS