OAK EX

OAK EX  er en standard modulbasert undersøkelse med stor fleksibilitet for tilpasninger og ekstraspørsmål. Antall spørsmål varierer med tilpasningene, vil ofte ligge mellom 50 og 100. Undersøkelsen gir en rekke resultatindekser, avhengig av modulvalg, om primærfaktorer, organisasjon/HMS, team/gruppe/arbeidsenhet, egen leder, leders leder, samt ledelsen.

Skriftlig rapport med forslag til tiltak for strategiutvikling og for organisasjonen som helhet, samt for den enkelte enhet og leder kan leveres.

Bruksområder: Strategi- og beslutningsprosesser, oppkjøp og fusjon, due dilligence, reorganiserings- og omstillings-prosesser, effektiviseringsprosesser, lederutvikling, organisasjonsutvikling, teambuilding, HMS-arbeid.

Språk:  Etter behov.

 

OAK EX PRIME

OAK EX PRIME er en effektiv standard undersøkelse som måler primærfaktorer, dvs. medarbeidertilfredhet assosiert med resultatoppnåelse. Denne undersøkelsen inngår i sin helhet i OAK EX (modul "Primærfaktorer"). Egner seg godt som et "tilfredshetsbarometer" som gjentas ofte, f.eks. månedlig eller kvartalsvis. OAK EX PRIME består av 14 utsagn og tar ca 5 minutter å besvare.

Skriftlig rapport med forslag til tiltak for organisasjon, leder og den enkelte enhet kan leveres.

Bruksområder: "Tilfredshetsbarometer". Medarbeider- og organisasjonsutvikling, HMS-arbeid, teambuilding, lederutvikling.

Språk:  Etter behov.

Copyright © 2000-2018 EcoNova AS