OAK CX

 

OAK CX er en skreddersydd spørreskjemaundersøkelse om virksomheten og den organisasjonskultur, med dybdeintervjuer av ledere og medarbeidere i forkant. Eventuelt gjøres også undersøkelser av kunder og/eller marked for å se på sammenhengen mellom eksterne og interne forhold.

 

Gapanalyser er en av analysemetodene som anvendes i OAK CX. Gapanalyser er nyttige for å beskrive ulike gruppers prioritering i forhold til hverandre, for å beskrive ulike gruppers oppfatning av funksjonsnivå, samt beskrive forholdet innenfor enhet/gruppe mellom prioriteringer og funksjonsnivå.

 

Skriftlig rapport med beskrivelser av bedriftskultur og forslag til tiltak for strategiutvikling og for organisasjonen som helhet, samt for den enkelte enhet og leder leveres. Omfanget av rapporten defineres i samarbeid med kunden.

 

Bruksområder: Strategi- og beslutningsprosesser, oppkjøp og fusjon, due dilligence, reorganiserings- og omstillingsprosesser, effektiviseringsprosesser, lederutvikling, organisasjonsutvikling, teambygging.

 

Språk:  Etter behov.

 

 

Copyright © 2000-2018 EcoNova AS