OAK LX: 360° lederevaluering i full, medium og liten utgave

 

360° lederevaluering beskriver lederens funksjonsnivå og egenskaper slik som kolleger oppfatter henne/ham.

 

Undersøkelsene er designet for tilbakemelding fra ulike perspektiver av organisasjonen: Egne medarbeidere, egen leder, andre kolleger, lederens vurdering av seg selv, m.m.. Således kan man, avhengig av behov og hensiktsmessighet, velge hvilke perspektiver man ønsker en evaluering fra. Evalueringen viser ulike gruppers oppfatninger om lederens lederadferd, inkl. lederens egne oppfatninger om seg selv, på en oversiktlig måte i sammenlignende grafikk.

 

17.  Sørger for at egne medarbeidere forstår hva som

                er organisasjonens målsetninger………………..1     2     3     4     5     6     7

18.  Sørger for at folk har ressurser, bemanning og utstyr

                som trenges for å gjøre en god jobb…………… 1     2     3     4     5     6     7

19.  Viser liten interesse for den enkelte ut over

                det å få jobben gjort……………………………… 1     2     3     4     5     6     7

20.  Sørger ikke for tilstrekkelig med opplæring av folk….. 1     2     3     4     5     6     7

21.  Evner ikke å behandle konflikter på en positiv måte    1     2     3     4     5     6     7

Fig: Fra spørreskjemaet

  nnCopyright © 2000-2018 EcoNova AS