OAK MX: Omdømme og kundetilfredshet

 

Våre undersøkelser av omdømme og kundetilfredshet er vanligvis skreddersøm. Vi bruker vår analysekompetanse til å skreddersy den undersøkelsen som passer best for din virksomhet. Hvis det trenges spesialkompetanse for din bransje henter vi det fra vårt nettverk. OAK MX gir tilbakemelding i henhold til OAK-modellen. og på en rekke faktorer som matcher din virksomhets behov for informasjon for å videreutvikle strategien og tilpasse seg markedet.

 

Skriftlig rapport med forslag til tiltak og prosess for organisasjonen som helhet kan utformes som en del av leveransen. Omfanget av rapporten defineres i samarbeid med kunden.

 

Bruksområder: Strategi- og beslutningsprosesser, markedstilpasning, markedsføring, reorganiserings- og omstillingsprosesser, organisasjonsutvikling og effektiviseringsprosesser.

 

Språk:  Etter behov.

 

 

 

Copyright © 2000-2018 EcoNova AS