Personlighetsprofiler

 

Personlighetsprofiler gir verdifull tilbakemelding som er nyttig innenfor mange bruksområder i arbeidslivet. EcoNovas personlighetskprofiler er utviklet i henhold til femfaktormodellen (”The Big Five”). Femfaktormodellen er hovedkonklusjonen fra de siste 80 år med massiv internasjonal psykologisk forskning på personlighet. Femfaktormodellen henter sitt navn fra at det er fem hovedegenskaper som vi mennesker er forskjellige på.

 

Tilbakemelding: For å sikre det faglige og etiske nivået i anvendelsen er det en forutsetning at en sertifisert fagperson gir en muntlig tilbakemelding på profilene. Tilbakemelding bør alltid gis til den personen som profilen gjelder. Når det gjelder eksterne kandidater i rekrutteringssammenheng går tilbakemeldingen naturlig nok til den eller de som er ansvarlige for rekrutteringsprosessen. I tillegg bør også kandidaten ha muligheten til å få utlevert sine resultater og bli gitt en tilbakemelding på disse dersom de ønsker det.

 

 

OAK PX

 

OAK PX består av 280 utsagn og tar i gjennomsnitt 35 minutter å besvare.

 

OAK PX gir resultater på 8 hovedfaktorer, 25 underfaktorer, 46 validitetsskårer, samt teamroller. Undersøkelsens reliabilitet er solid, med en gjennomsnittlig indre konsistens (Cronbachs alfa) på 0,93 for hovedfaktorene og 0,84 for underfaktorene. Validiteten bekreftes gjennom solide faktorladninger i henhold til den indre faktorstruktur og femfaktormodellen, samt ved annen forskning.

nn Copyright © 2000-2018 EcoNova AS