OAK TX

 

OAK TX beskriver teamets funksjonsnivå og egenskaper slik som teamet framstår som en helhet for medlemmene, i motsetning til personlighets- og rollebeskrivelser som tar et individuelt utgangspunkt.

Utviklingsprosesser og teambuilding. Teamanalysene OAK TX gir et konstruktivt utgangspunkt for utviklingsprosesser og lagbygging. Teamet får beskrevet sitt funksjonsnivå og egenskaper innenfor de samme fem hovedfaktorer som i andre OAK-undersøkelser.

Spørreskjemaet består av 69 utsagn som tar 10-15 minutter å besvare.

Resultatrapport har 6 hovedindekser, 39 underindekser med spredningsmål, samt en validitetsindeks.

Skriftlig rapport med beskrivelser av forhold i teamet og forslag til tiltak kan utformes.

Bruksområder: Strategi- og beslutningsprosesser, effektiviseringsprosesser, teambygging, organisasjons- og lederutvikling, konfliktløsning.

Språk:  Norsk, engelsk og svensk.

nn  Copyright © 2000-2018 EcoNova AS