OAK TX-S

 

Dette er en enklere utgave enn OAK TX. Spørreskjemaet består av 24 utsagn som tar ca 10 minutter å besvare. Tilbakemelding gis med 6 hovedindekser, 26 underindekser med spredningsmål, samt en validitetsindeks.

Skriftlig rapport med beskrivelser av forhold i teamet og forslag til tiltak kan leveres.

Bruksområder: Teambygging, organisasjons- og lederutvikling.

Språk:  Norsk, engelsk og svensk.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2000-2017 EcoNova AS